NAGRODY

MIEJSCE 1: 6 000 zł
+ wdrożenie projektu do produkcji,
+ możliwość odbycia praktyk/stażu w siedzibie firmy,
+ prawo do wyboru domu dziecka, dla którego
   zostanie przekazana pierwsza wyprodukowana kolekcja.

MIEJSCE 2: 3 000 zł
+ możliwość wdrożenia projektu do produkcji,
+ możliwość odbycia praktyk/stażu w siedzibie firmy.

MIEJSCE 3: 2 000 zł
+ możliwość wdrożenia projektu do produkcji,
+ możliwość odbycia praktyk/stażu w siedzibie firmy.

WYRÓŻNIENIA
3 wyróżnienia po 1 500 zł każde
+ możliwość wdrożenia projektu do produkcji,
+ możliwość odbycia praktyk/stażu w siedzibie firmy.

PATRONI MEDIALNI